Copyright 2023 - Custom text here


Geluidenbingo Niveau 2Niveau 2  

 

Maak verschillende roosters met allerlei prenten op: bv. auto, koe, bel,…

We laten geluidsfragmenten horen. Er bestaan verschillende sites met uiteenlopende geluiden, vb. dierengeluiden, geluiden uit het huis, geluiden op straat,… Voorbeeld: www.soundsnap.com

Kinderen luisteren en trachten het geluid te herkennen. Als ze een geluid gehoord hebben, zetten ze een kruisje op hun rooster bij de juiste prent.

Wie als eerste alle prenten heeft doorkruist, roept “Bingo!”.

 

Inspiratie opdoen?

Geluidenbingo op Rozemarijn

Wat?

De leerlingen spelen een geluidenbingo.

Waar en wanneer?

·      In de klas

·      Duur: 20 minuten

Wie?

Voor leerlingen met de kleuterleeftijd en het eerste leerjaar.

Focus?

·      Wereldoriëntatie (domein mens): de leerling exploreert, herkent, vergelijkt en legt relaties m.b.t. auditieve stimuli.

·      Zintuiglijke ontwikkeling: uitdrukken wat men waarneemt. (ZILL)

·      Zintuiglijke ontwikkeling: uit een veelheid van prikkels, die prikkels selecteren die er op dat moment toe doen. (ZILL)

·      Zintuiglijke ontwikkeling: ervaren hoe zintuigen soms misleid worden. (ZILL)·       

Nodige materiaal:

·   4 bingokaarten met daarop 6 afbeeldingen van zaken die geluid maken. De kaarten mogen niet identiek zijn, hier en daar mogen bepaalde afbeeldingen wel gemeenschappelijk zijn. Afbeeldingen: aap, koe, paard, kip, kat, telefoon, huilende baby, auto, vliegtuig, regen, vogel, leeuw.

·      24 kaartjes om de gevonden afbeeldingen af te dekken.

·      Een computer of cd-speler met daarop de geluidsbestanden.

Verloop:

Er wordt gewerkt in groepjes van 4 leerlingen. De leerlingen zitten aan tafel en krijgen elk een bingokaart. Eerst worden alle afbeeldingen overlopen, zodat de leerlingen alvast weten welke afbeeldingen er op staan en ze die ook begrijpen. Daarna worden de geluiden willekeurig en één voor één afgespeeld. De leerlingen kijken op hun kaart of ze een afbeelding herkennen die overeenkomt met het geluid. Als dat zo is, nemen ze een kaartje om die afbeelding af te dekken. Dat maakt het eenvoudiger om te focussen op de overige geluiden. Wie als eerste zijn kaartje vol heeft, is de winnaar.

 

 

Reflecties en observaties:
De leerlingen waren bij aanvang zeer enthousiast om een spelletje te spelen! Het overlopen van de afbeeldingen ging vlot. Het waren zaken die voor de leerlingen gekend zijn. Ze begrepen goed dat ze aandachtig moesten luisteren naar het geluid. Ze riepen luidop wanneer ze een geluid herkenden. Hen er op wijzen dat ze niet alleen het geluid moeten herkennen, maar ook dienen te kijken of ze dat op hun kaart hebben staan, was af en toe nodig. Maar zowel de taalvaardig sterkere als taalvaardig iets zwakkere leerlingen konden de geluiden koppelen en hielpen elkaar ook om de kaarten te vervolledigen!

Tip: Er zou ook in een thema kunnen gewerkt worden (bv. transportmiddelen, dieren, voorwerpen,..)

f t g m