Copyright 2023 - Custom text here


Memory met geuren Niveau 2Niveau 2 / Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3  

 

Neem enkele potjes waar je niet door kan kijken. Steek daar verschillende producten in. Zorg ervoor dat er steeds 2 potjes met hetzelfde product aanwezig zijn.

Plaats de potjes op de tafel. We spelen een geurenmemory.

De speler die aan beurt is, neemt eerst twee potjes. Vervolgens sluit hij zijn ogen en mag hij ruiken aan de twee potjes. Indien de twee potjes hetzelfde ruiken, mag hij zijn ogen openen en controleren of hetzelfde in het potje zit. Indien dit niet hetzelfde is, zet hij de twee potjes terug. Wie op het einde van het spel het meeste potjes heeft kunnen verzamelen, is de winnaar!

 

Inspiratie opdoen? Maak een smellory! 

Wat? 

De leerlingen spelen een memory met geuren. 

Waar en wanneer?

·      In het klaslokaal

·      Duur: 15 à 20 minuten 

Wie?

Een kleiner groepje van 4 leerlingen. Zowel voor leerlingen met een jonge ontwikkelingsleeftijd, als voor leerlingen met de kleuterleeftijd en leeftijd 1ste leerjaar.  

Focus?

·      Wereldoriëntatie (domein mens): de leerling staat open voor en reageert op geuren.

·      Wereldoriëntatie (domein mens): de leerling exploreert, herkent, vergelijkt en legt relaties m.b.t. geuren.

·      Wereldoriëntatie (domein mens): de leerling communiceert de beleving van geuren. 

·      Zintuiglijke ontwikkeling: uitdrukken wat men waarneemt. (ZILL)

·      Zintuiglijke ontwikkeling: uit een veelheid van prikkels, die prikkels selecteren die er op dat moment toe doen. (ZILL)

·      Zintuiglijke ontwikkeling: ervaren hoe zintuigen soms misleid worden. (ZILL)

Nodige materiaal:

·      Beta-prent van ‘ruiken’


·      10 doosjes afgedekt door aluminiumfolie met gaatjes in

·      10 elastiekjes

·      geuren: gemalen koffie, cacaopoeder, citroen in stukjes, ajuin in stukjes, peper  

Verloop:

De beta-prent van ‘ruiken’ ligt in het midden van de tafel naast de 10 doosjes. De leerlingen mogen onder begeleiding elk om de beurt twee doosjes nemen en eraan ruiken. Ruiken ze hetzelfde? Dan mag de leerling de doosjes houden. Wie aan het einde van het spel de meeste duo’s heeft, heeft gewonnen! Achteraf worden alle doosjes geopend om te ontdekken wat ze net geroken hebben. 

    

 

Bij een grotere groep kan men de leerlingen in twee groepen splitsen. De ene groep kan de smellory spelen, de andere groep een memory met geluiden of smaakproefjes.  

Reflecties en observaties:

Het is een pluspunt wanneer de leerlingen reeds weten hoe een spelletje memory in zijn werk gaat. Met behulp van de leerkracht slagen de leerlingen erin om de duo’s te verzamelen. Sommige geuren zijn eenvoudiger te identificeren dan anderen, koffie – cacao en peper – ajuin werden het vaakst verwisseld en samen gezet. Sommige leerlingen communiceerden spontaan de beleving van de verschillende (lekkere en vieze) geuren.

f t g m