Copyright 2023 - Custom text here


Een eigen restaurant Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3  

 

Je kan binnen je klas het thema “op restaurant” uitwerken. Of met een paar klassen samen werken om een volledig menu te serveren.

De leerlingen gaan in groepjes aan de slag:

Een groep maakt soep, een andere groep een voorgerecht. Nog een andere groep maakt een hoofdgerecht en de laatste groep maakt het dessert. 

Je kan eventueel met andere (buiten)gewone klassen samenwerken: De jonge kinderen zorgen voor bijvoorbeeld het dessert, de ouderen voor het hoofdgerecht en nog anderen maken bijvoorbeeld soep of limonade. 

Je kan er daarnaast ook voor kiezen om met 2 klassen samen te werken: De ene dag kookt de ene klas en mag de andere klas “op klasrestaurant” komen. De volgende dag worden de rollen omgedraaid.

 

Inspiratie opdoen? 
Dessertnamiddag met leerlingen van BuBaO Rozemarijn en BaO Don Bosco

Wat? 

We organiseerden een dessertnamiddag in samenwerking met de buurtschool Don Bosco.

Waar en wanneer?

         De refter

         Duur activiteit: 2 uur

Wie?

            Twee klassen van Rozemarijn: leerlingen van 8 tot 13 jaar met een verstandelijke ontwikkelingsvertraging.

            Het 5de leerjaar uit de reguliere basisschool Don Bosco.

            Klastitularissen, orthopedagoog en andere ondersteuners

Focus?

          Inclusiegedachte: omgaan met diversiteit (heterogene groepen)

          Sociale beleving: in contact met anderen genieten van beleving

          Wereldoriëntatie (domein mens): smaakwaarneming –en beleving

          Sociaal-emotionele ontwikkeling: de verscheidenheid van mensen ervaren en deze benutten (ZILL)

          Sociaal-emotionele ontwikkeling: samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel (ZILL)

Nodige materiaal:

          Een open ruimte (bv. een schoolrefter) met voldoende tafels en stoelen

          Tafelversiering (tafelkleed, servetten, onderleggers, eventueel een bloempje)

          Een menukaart, gemaakt door de lln van het 5e leerjaar

          Een uitnodiging, gemaakt door de klassen van Rozemarijn, voor de klas die op bezoek komt

          Een aantal papierhouders met klem: hierop wordt een blad bevestigd waarmee de lln de bestelling kunnen opvragen

          De desserten: laat elke klas een aantal desserten maken op voorhand, in samenwerking met de leerlingen

          Sfeermuziek

          Naamklever voor elke leerling met de naam op

          Drinken: fruitsap en water in kannen

          Bestek, borden, glazen

 

Verloop:

1. Voorbereiding:

De klas die wordt uitgenodigd komt een paar dagen voordien een bezoek brengen bij de twee klassen van Rozemarijn voor een eerste kennismaking. Op die manier ontmoeten de leerlingen elkaar eens. Er wordt afgesproken wie de buddy wordt van welke leerling. Elke leerling van Rozemarijn krijgt dan een buddy aangesteld, dit is een leerling uit het 5de leerjaar die de andere leerling kan ondersteunen bij de taakjes tijdens de dessertnamiddag.

 De klastitularissen kleden het evenement op voorhand in, in een thema en eventueel koppelen aan het verhaal uit het boek ‘op stap met Didier’: Naar het restaurant. 

2. Het restaurant klaarzetten:

Vijf groepen. Elke groep heeft een eigen taak en een begeleider. 


Groep 1: Tafelkledij en onderleggers klaarleggen + sfeermuziek laten kiezen
Groep 2: Menukaarten en versiering op de tafels leggen
Groep 3: Bestek en glazen 
Groep 4: Servetten
Groep 5: Dessertbuffet klaarzetten

 

 

3. Opdienen en dessert eten: 

Alle leerlingen worden in twee grote groepen verdeeld (blauwe stip of groene stip op de naamklever). Het eerste kwartier bedient de blauwe groep de groene, het andere kwartier omgekeerd. Op die manier ervaren alle leerlingen het opdienen en het bediend worden. Per twee (buddy’s) nemen ze de bestelling op via het bestelblaadje.

Nadat de leerlingen op de menukaart konden kiezen wat ze willen eten, wordt de bestelling opgenomen. De leerling uit het 5de leerjaar schrijft bij het juiste dessert het juiste aantal (in een cijfer), de leerling uit Rozemarijn zet er daarna het juiste aantal kruisjes bij. Andere leerlingen kunnen dan de bestelling gaan halen bij het buffet. Nog andere leerlingen gaan af en toe eens rond om water of fruitsap in te schenken. De begeleiders coördineren waar nodig.

 

   

4.   Afruimen en afwassen: 

Dezelfde vijf groepen worden terug gevormd voor het afruimen.Groep 1: Bestek, glazen en borden naar de keuken brengen
Groep 2: Tafelkleedjes opvouwen, tafelversiering verzamelen
Groep 3: Buffet opruimen
Groep 4: Vegen van de zaal
Groep 5: Afwassen en afdrogen5. Korte terugblik: 

Om een idee te krijgen van wat de leerlingen er zelf van vonden is het handig om even kort terug te blikken na de activiteit, bijvoorbeeld aan de hand van een kringgesprek. 

Reflecties en observaties:

De dessertnamiddag werd zowel door leerlingen als leerkrachten zeer positief bevonden. Door de taakverdeling en beurtrol werd elke leerling betrokken bij het evenement. Wat opviel was dat leerlingen zeer behulpzaam voor elkaar waren, het buddysysteem is alvast een aanrader. Daarnaast bevorderde het samenwerken met elkaar en de heterogene groepen  het relationele en sociale aspect. Aan tafel hadden leerlingen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar (vragen over elkaars school, interesses,..). En uiteraard werd er ten volle genoten van de lekkere dessertjes! Enkele bevindingen van de leerlingen zelf:

“Ik vond het eten lekker.”

“Ik vond het leuk om te bedienen.”

“Ik vond het leuk om samen te werken.”

“Ik vond het leuk om nieuwe vrienden te maken.”

 

f t g m